Kontrola administracji publicznej

scream forth blasphemies
cena 20 letniej bourbon whisky kentucky
meble do pizzerii barow
koszmar senny
Mini stepper z gumami PRO FITNESS
Ściany styropianowe
Link
Pokrewne

 

agatasztefko portal

Temat: [piątkowa]Prawo administracyjne
...rządowej 4.Ustrój administracji samorządowej VII. Majątek publiczny. 1. Pojęcie i struktura majątku publicznego. 2. Korzystanie z majątku publicznego. 3. Zasady gospodarowania majątkiem publicznym. VIII.Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji publicznej. 1. Ogólne zasady odpowiedzialności. 2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności. 3. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności. IX. Kontrola administracji publicznej. 1.Pojęcia kontroli administracji publicznej , jej zadania oraz systematyka. 2.Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji. 3.Kontrola sądowa administracji. 4. Kontrola wewnątrzadministracyjna. Dział. II. PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE - zagadnienia wybrane I .Pojęcie zakres, dziedziny materialnego prawa administracyjnego....
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=758



Temat: [piątkowa]Prawo administracyjne
znalazłam jeszcze takie pytania 1. Wadliwość aktu administracyjnego. 2. Akty prawa miejscowego. 3. Sądowa kontrola administracji publicznej. 4. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych 5. Pojęcie organu administracyjnego.
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=758


Temat: Grupa 18
...zwiazane, ksztaltujace, pozytywne, negatywne, skierowane do rzeczy 15.Uznanie administracyjne, wady, wygasniecie i uchylenia aktu administracyjnego 16.Pojecia: centralizacja, nadzor, kontrola, organy centralene, naczelne, administracja rzadaowa, wojewoda, samorzad Plus to wszytsko co mielismy na cwiczeniach w tym semestrze i chyba ustawa o gminie, reszta ustaw ma obowiazywac nas na egzamin z tego co zrozumialem Nie mamy sie uczyc dzialu V ( Kontrola administracji publicznej) Troche brakuje tu zagadnien wiec jezeli ktos ma wiecej to niech sprobuje to uzupelnic:)
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2291


Temat: Bezrobotni - są i będą. Dyskusja na temat braku pracy zarobkowej
...oraz towarzystwa i fundacje, dzielące wspólną instytucjonalną misję lecz różniące się swymi rolami. Przykłady włoskie potwierdzają fakt, że spółdzielnie usług socjalnych są bardzo bliskie pod względem swego modelu organizacyjnego innym organizacjom sektora gospodarki społecznej, takim jak fundacje, stowarzyszenia i organizacje NPO, które rozwijają swą przedsiębiorczość, organizując usługi i sprzedając je pod kontrolą administracji publicznej. Współczesne organizacje spółdzielcze próbują także dostosowywać się do warunków globalizacji gospodarki. Niekiedy działają już jako wielkie korporacje, o złożonej strukturze organizacyjnej i formach własności. Są one zorientowane na maksymalizację zysku i zwycięstwo w ostrej międzynarodowej rywalizacji, zachowując przy tym wewnątrz grupy wartości i zasady spółdzielcze....
Źródło: forum.elczanie.pl/index.php?showtopic=2010


Temat: Obcinanie psom uszu i ogonów jest zabronione ale Przykład urzedniczej niekompetencji!
...oceny tej działalności poprzez konfrontację faktycznego ich obrazu z odnoszącymi się do nich założeniami wyjściowymi znajdującymi wyraz w przyjętych celach, standardach, parametrach itd., ocena ta ma prowadzić do stwierdzenia prawidłowości lub nieprawidłowości określonych działań, - formułowanie wniosków co do tej działalności w przyszłości, mających na celu przeciwdziałanie powstawania nieprawidłowości, (J Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006). Natomiast nadzór obejmuje wszystkie elementy składające się na kontrolę, a oprócz tego możliwość władczego oddziaływania (władczej ingerencji) na działalność danego podmiotu, w celu modyfikacji tej działalności, w kierunku ustalonym przez sprawującego nadzór, w ramach posiadanych przezeń kompetencji. Innymi słowy, nadzór oznacza kontrolę w połączeniu z...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=23320


Temat: Prawo administracyjne GW01 dr Ruszewski
...publiczna może być stroną sporu wynikającego ze stosunku cywilnoprawnego (właściwy: sąd powszechny). Sądowa kontrola administracyjna uruchamiana jest przez wniesienie środka zaskarżenia na konkretny akt czy działanie (kontrola bezpośrednia), kontrola pośrednia ma miejsce wówczas, gdy głównym celem postępowania jest ocena czynności czy zachowania związanego z określonym działaniem prawnym administracji publicznej. 46. Kontrola administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne. Sądy powszechne oprócz rozstrzygania w sprawach wynikających ze stosunków cywilnych, w których jedną ze stron jest podmiot reprezentujący administrację, orzekają również w sprawach administracyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu szczególnego. Rozstrzygnięcia w odniesieniu do aktów aministracyjnych mogą powodować : - unieważnienie aktu, -...
Źródło: wsap.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=3901



Designed by Finerdesign.com